Home » KALPLERİ CEZBETME KENDİNİ SEVDİRME DUASI 10 kere okunacak / Faziletli zikir dua | kendini sevdirme duası cübbeli hoca | Yeni güncellenen iyi müzik

KALPLERİ CEZBETME KENDİNİ SEVDİRME DUASI 10 kere okunacak / Faziletli zikir dua | kendini sevdirme duası cübbeli hoca | Yeni güncellenen iyi müzik

by Philip Lamp

KALPLERİ CEZBETME KENDİNİ SEVDİRME DUASI 10 kere okunacak / Faziletli zikir dua | Web sitesi en iyi şarkıları sağlar

Aşağıdaki videoyu izleyin

En iyi müziklerin daha fazlasını burada görün: Burada daha fazlasını görün

Konu ile ilgili görseller KALPLERİ CEZBETME KENDİNİ SEVDİRME DUASI 10 kere okunacak / Faziletli zikir dua

KALPLERİ CEZBETME KENDİNİ SEVDİRME DUASI 10 kere okunacak  / Faziletli zikir dua

KALPLERİ CEZBETME KENDİNİ SEVDİRME DUASI 10 kere okunacak / Faziletli zikir dua


Konu ile ilgili bilgiler kendini sevdirme duası cübbeli hoca

The Prayer of Attracting the Hearts (Making Yourself Love) Allahümme sehhirlî ve meyyillî vecziblî ve leyyillî qulûbe ibâdike ecmaîne minel cinni vel ins. Veclibli havâtirahum bil mehabbetil-dâimethyl-qâimeti aleddevâmi bi devamilleyli vennehâr. Ente muqallibul qulûbi wal ebsâr. Ya Azizu Ya Gaffar. Ya Jalilu, Ya Jabbar. Yâ Muînu Yâ Settar. Unsurnî nasran azîzâ. Veftahlî fethan mubînâ.541 Vahzül cemîa a’dani speed la nen kebira. ”Fedemmernâhum tedmîrâ’ ve sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alâ âlihi wa sahbihi wa sallam. O my God! Contribute to me the hearts of all your servants, consisting of jinn and humans. Make me inclined, charming and gentle. Summon the minds and ideas of all your servants to me with an everlasting and everlasting conversation as the day and night continues. As a matter of fact, You are the only one who turns hearts (in whatever direction he wants). O glorious one! O most forgiving! O very high! O the one who does what he wants, even if it is forced! O helper! O very veiled! Help me with a strong help. Make an obvious conquest. The sentence “We destroyed them with complete destruction” (From Surah Isra: 16) (with the glory of the kawl-i sharif) condemn all my enemies. May Allah Almighty bless our Master Muhammad and his ali. Beyazid bestami advices Imam gazali advices His Excellency Ibrahim right Abdulkadir gaylani advices Virtuous dhikrs prayers Heaven and hell videos exemplary conversations Lecture: Volkan aksoy Music: Buğra star instagram Facebook #duadinle #seslidua #faziletlidua .

>>Biz| Verdiğimiz bilgilerin sizin için çok değerli olduğunu umuyoruz. Bu bilgileri takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim

#KALPLERİ #CEZBETME #KENDİNİ #SEVDİRME #DUASI #kere #okunacak #Faziletli #zikir #duaVolkan aksoy,Dini hikayeler,islami video,Dini videolar,kısa dini videolar,dini sohbetler,volkan aksoy,volkan aksoy sohbetleri,volkan aksoy zikir,volkan aksoy kimdir,Dua,Dua deryası,Ayet,Hadis,Faziletli zikirler,Faziletli ameller,cuma duası,faziletli dualar,sabah duaları,akşam duaları,Etkili dua,kabul olan dualar,Duaların gücü,zikir duası,Dualar,dualar dinle,Faziletli dualar ve sureler,sesli dua,dua dinle,en etkili dua,sesli zikirKALPLERİ CEZBETME KENDİNİ SEVDİRME DUASI 10 kere okunacak / Faziletli zikir duakendini sevdirme duası cübbeli hoca.

Related Posts

7 comments

Leyla Temel 12/05/2022 - 12:02 PM

Allah'ım senin ve habibinin sevgisini kazanmak herşeyin en başı Selâm ve dua ile Allah'a emanet olun🤲🌹🌷 Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ Muhammed 🌷🌹

Reply
Murat Günay 12/05/2022 - 12:02 PM

🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲

Reply
Aykut Günel 12/05/2022 - 12:02 PM

Cuma Gününün Fazileti:
NOT:(Cuma gecesi, Perşembe akşam Namazında başlar, Cuma akşam Namazına kadar sürer)

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırılınca Allah'ı anmaya (namaza) koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne yayılın da Allah'ın lutfunu arayın ve Allah'ı çok çok anın ki felah bulasınız" (el-Cum'a 62/9-10).

Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi:

“Rasulullah s.a.v.:

‘İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür! Adem o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır! O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir’ buyurdu.”
İbnu’l-Munzir el-Evsad 1714, Müslim 854/1717, Ebu Davud 1046, Tirmizi 491, İbni Hibban 2772

Ebû Hüreyre’den r.a. rivayet edildiğine göre
Resûlullah s.a.v. şöyle buyurdu:

“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. ” (Müslim, Tahâret 16)

Ebû Hüreyre r.a.şöyle dedi:
Resulullah s.a.v.:
“Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. ”

Resulullah s.a.v. o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi. (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cuma 13–15)

Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eşarî r.a. şöyle dedi:

Bir gün Abdullah İbni Ömer r.a. bana:

– Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah s.a.v. bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu.
Ben de:

– Evet, duydum. Babam, Resûlullah’ı s.a.v. şöyle buyururken işittiğini söyledi:

“O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. ” (Müslim, Cuma, 16)

Resulullah s.a.v.buyurmuş:

 "Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." (bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma, 1/512-513) buyurmaktadır. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

Evs İbni Evs’ten r.a. şöyle dedi:
Resulullah s.a.v :

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur. ” (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

Bir gün Rasûlullah s.a.v.

“–Cuma günü bana çok salevât getirin! Zira o gün, meleklerin hazır ve şâhid olduğu bir gündür.O gün bir kişi bana salât ettiğinde onun salâtı mutlakâ bana arz edilir. Salevât getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder.” buyurdular. Ben:
“–Vefâtınızdan sonra da mı?” diye sordum. Efendimiz s.a.v.:

“Evet, vefâtımdan sonra da! Allah Teâlâ peygamberlerin vücutlarını yemeyi yeryüzüne haram kılmıştır. Allâh’ın Nebîsi hayattadır ve dâimâ rızıklandırılır.” buyurdular. (İbn-i Mâce, Cenâiz, 65. Bkz. Ebû Dâvûd, Salât 201/1047, Vitir 26)

Seferi olana Cuma kılmak farz değildir, kılarsa farz sevabını alır. (Hindiyye)

Hazret-i Ebû Bekir Sıddîk r.a. şöyle buyurur:

“Hazret-i Peygamber s.a.v.:(ihlâsla) salevât getirmek; günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbetle) selâm göndermek, pek çok köle âzâd etmekten daha fazîletlidir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i sevmek ise canların özünden ve Allah yolunda kılıç vurmaktan daha üstündür.” (Hatîb el-Bağdâdî, Târihu Bağdâd, Beyrut 1422, VIII, 39)

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.) [Ramuz]

Rasûlûllah (s.a.v. ) şöyle buyurur: "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez:

1- Receb`in ilk cuma gecesi (Regâib gecesi) 2- Şabanın onbeşinci gecesi (Beraat gecesi) 3- Cuma gecesi 4- Ramazan bayramı gecesi 5- Kurban bayramı gecesi ".

Kadir gecesi: Ramazan ayının 27. gecesidir. Fakat başka gecelerde olduğu da rivayet edilmiştir. 

(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]

(Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.) [Riyadun-nasıhin]

(358) Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi:

“Rasulullah s.a.v. Cuma gününü anlattı ve:

(2) Cuma Günü Müslümanlar İçin Özel Bir Gündür!

(359) Ebu Hureyre, Ribiyyibni Hıraş ve Huzeyfe r.a. şöyle dediler:

“Rasûlullah s.a.v. buyurdu:

‘Allah-u Teâlâ bizden önceki kimselere Cuma gününü kaybettirdi. Dolayısıyla Yahudilerin özel günü Cumartesi, Hristiyanların özel günü Pazar oldu. Derken bizi dünyaya getirdi ve Cuma gününü Allah bize hidayet etti, gösterdi. Böylece Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini ibadet günü kılmış oldu. İşte bunun gibi kıyamet gününde de onlar bize ittiba edecektir. Biz dünya ehlinin sonuncularıyız, kıyamet gününde ise herkesten önce lehine hüküm verilenlerin ilkleri biz olacağız’ buyurdu.”
Müslim 856/22, Nesei 1367, İbni Mace 1083, Albânî Cami 1017

(360) Abdullah ibni Abbas r.a. şöyle dedi:

“Rasûlullah s.a.v.:

‘Şüphesiz ki bugün bayramdır! Allah bu günü Müslümanlar için bayram yapmıştır! Cuma’ya gelen kimseler yıkansın! Eğer güzel kokusu varsa ondan sürünsün! Misvaka ise, iltizam gösteriniz!’ buyurdu.”
İbni Mace 1098, Tabarani Mucemu’s-Sağir 1/1291/269

(4) Cuma Günahların Bağışlanmasına Vesiledir
(361) Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi

Rasulullah s.a.v.:

‘Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma’ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir’ buyurdu.”
Müslim 233/14, Ebu Avane 2/20, Tirmizi 214, İbni Mace 1086, İbni Huzeyme 314, İbni Hibban 1733, Tayalisi 2470, Beyhaki 2/467, Begavi 345, Ahmed 2/484

(5) Cuma Namazını Terketmenin Cezası!

(362) Abdullah ibni Mesud r.a. şöyle dedi:

“Nebi s.a.v. Cuma namazına gelmeyen kimseler için:

‘Yemin olsun ki; birisine emredeyim insanlara namaz kıldırsın, sonra Cuma namazına gelmeyen kimselerin evlerini kendileri orada iken yakıvereyim istedim’ buyurdu.”
Müslim 652/254, Ahmed 3743, 3816, 4007, 4295, 4398, Albânî Cami 5142

(363) Abdullah ibni Ömer ve Ebu Hureyre r.a.şöyle dediler:

“Rasulullah s.a.v. ’i şöyle derken işittik:

‘Bir takım insanlar Cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah onların kalplerini muhakkak mühürleyecek de kendileri gafillerden olacaklardır!’ buyuruyordu.”
Müslim 865/40, Nesei 3/88, İbni Hibban 2785, Begavi 1054, Ahmed 2132

(364) Ebi’l-Cağd ed-Damuri r.a. şöyle dedi:

“Rasulullah s.a.v. :

‘Kim, küçümseyerek üç Cumayı peş peşe terkederse, Allah onun kalbini mühürler!’ buyurdu.”
Ebu Davud 1052, Nesei 1368, Tirmizi 500, İbni Mace 1125

(6) Cuma Namazının Vakti

(365) Sehl bin Sa’d r.a. şöyle dedi:

“Rasulullah s.a.v. ’in zamanında biz Cuma namazını kılmadan ne kaylule yapardık ne de yemek yerdik.”
Müslim 859/30, Buhari 899

(7) Cuma Namazının Vacip Olmadığı Kimseler

(367) Tarık bin Şihab r.a. şöyle dedi:

“Nebi s.a.v :

‘Cuma namazı haktır ve her Müslümana cemaatle onu eda etmesi farzdır! Dört kişi müstesnadır:

1) Köle veya

2) Kadın veya

3) Çocuk veya

4) Hastadır’ buyurmuştur.”
Ebu Davud 1067, Darekutni 2/3, Hâkim 1/288, Beyhaki 3/183, Albânî İrva 592

(8) Cuma Günü İçin Gusül Abdestinin Vucubiyeti!

(369) Ebu Said el-Hudri r.a. şöyle dedi:

“Rasulullah s.a.v. :

‘Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen herkese vacibtir!’ buyurmuştur.”
Buhari 895, Müslim 846/5, Ebu Davud 341, Nesei 3/93, Darimi 1/361, İbni Mace 1089, Malik 1/122/4, İbni Huzeyme 1742, Begavi 331, Beyhaki 1/294, Ahmed 3/60, Albânî İrva 143

(370) Abdullah ibni Ömer r.a. şöyle dedi:

“Rasulullah s.a.v.:

‘Herhangi biriniz Cumaya gideceği vakit gusül etsin!’ buyurdu.”
Buhari 851, Müslim 844/1, Nesei 1375, Malik 1/102/5, Begavi 332, Albânî Cami 458

Ebu Hureyre r.a.şöyle dedi:

“Rasûlullah s.a.v.:

‘Her yedi günde bir gün gusül edip başını ve bütün vücudunu yıkamak, Cuma’ya giden her Müslüman üzerine Allah’ın bir hakkıdır!’ buyurdu.”
Müslim 849/9, Buhari 865, Abdurrezzak 5298, İbni Huzeyme 1761, Begavi 337

 Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi:

“Nebi s.a.v. :

‘Cuma günü mescidin kapılarından her kapının önünde melekler ilk gelenleri yazarlar. İmam minbere çıkıp oturunca, yazdıkları sayfaları dürer ve hutbeyi dinlerler. İlk gelen deve kurban eden kimse gibidir. Bundan sonra gelen, sığır kurban eden gibidir’ buyurdu.

Ebu Hureyre r.a. şöyle dedi:

Rasulullah s.a.v., tavuk ve yumurtaya varana kadar zikretti.”
Buhari 890, Müslim 850/25

H.z. Osmanın sözleri :

"Cuma günü imam hutbeye çıkınca su­sun ve hutbeyi dinleyin! Susan kimse dinlemese de, dinleyen kadar sevap kazanır. Namaz için kâmet getirilince safları düzeltin, omuzla­rınız bir hizâya gelsin. Zira safların düzgün tutulması namazı tamamlayan bir unsurdur."

Bu günü iyi idrak edelim. Unutmayalım ki, bu dünyada Amel var, Ceza yok, öldükten sonra Amel yok, Ceza var!!!

Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.. .

Reply
perfen skypal 12/05/2022 - 12:02 PM

sevilcek adam degilsen hatim de indirsen nafile önce ben sevilcek adammıyım diye kendine sor kadını erkegi güzel ahlak dan gecer .

Reply
♪꧁ww꧂♪ 12/05/2022 - 12:02 PM

Güzel bir video olmuş , her zamanki gibi .👍

Reply
isim yok 12/05/2022 - 12:02 PM

Allah razı olsun hocam emeklerinize sağlık

Reply
Zumrud Veliyeva 12/05/2022 - 12:02 PM

Mübarek Cuma akwaminiz heyirli olsun Abi.Allah razı olsun Abim.Amin.Amin.Amin.gizell dualarınıza Amin ..Çok sağ olun..Cokdandi Sizi dinleye bilmedim ki.Abi..Dinlediyimde çok weyler örenci oluram .

Reply

Leave a Comment